Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền decor PT8

3,190,000 

Mã sản phẩm: PT8

Kích thước: 24.5*18*34.5cm

Chất liệu: Gốm sứ

start

Đã bán: 1698

KHUYẾN MÃI

 Sản phẩm chất lượng

Giao hàng nhành chóng

Ưu đãi hàng tháng

Mã sản phẩm: PT8

Kích thước: 24.5*18*34.5cm

Chất liệu: Gốm sứ

Tượng Phật Thích Ca ngồi thiền decor
Tượng phật Thích ca ngồi thiền

Ý nghĩa của Tượng phật Thích ca ngồi thiền

Ấn Thiền Định ca ngợi trí tuệ siêu phàm, vượt lên trên hết thảy sự vật, hiện tượng thông thường. Nó cũng cho thấy sức mạnh của Chánh pháp. Trí tuệ và lòng từ bi sẽ soi đường chỉ lối cho chúng sinh. Chân lý mà Đức Thế Tôn giác ngộ dẫn dắt con người thoát khỏi bể khổ.