Tượng Phật Quan Âm Tự Tại PT55

2,890,000 

Mã sản phẩm: PT55

Kích thước: 76*23*71.5 cm

Chất liệu: Gốm sứ

start

Đã bán: 1698

KHUYẾN MÃI

 Sản phẩm chất lượng

Giao hàng nhành chóng

Ưu đãi hàng tháng

Mã sản phẩm: PT55

Kích thước: 76*23*71.5 cm

Chất liệu: Gốm sứ

Tượng Phật Quan Âm tự tại
Tượng Phật Quan Âm tự tại

Đặc điểm Tượng Phật Quan Âm tự tại

Tượng Phật Quan Âm Bồ Tát bao giờ cũng tạc theo hình tướng biểu diễn của các Ngài. Do vậy, khác với hình tượng Phật Bà Quan Âm (tượng Mẹ Quan Âm) thông thường của Quán Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta biết, hình tượng Quan Âm Tự Tại thể hiện được tâm thế tự tại lúc tu hành của Bồ Tát. Sự tự tại này thể hiện qua khuôn mặt, dáng ngồi, dáng đứng và các cảnh vật xung quanh.

Khi nhìn vào tượng Quan Âm Tự Tại, ai ai cũng có thể cảm nhận được sự ung dung, tự do tự tại và hết sức nhẹ nhàng của Ngài. Nhìn vào đó, người tu hành cũng cảm ngộ được sự tự tại khi tu hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát.

Khi chúng ta thờ tượng Quan Âm Tự Tại, chính là mang đến một biểu pháp vô cùng tốt đối với người chiêm bái tượng của Ngài, cũng như luôn nhắc nhở chúng ta tu hành. Khi chiêm bái tượng của Ngài, chúng ta phải luôn tự phản tỉnh trong cuộc sống phải tu hành như thế nào. Là phải luôn luôn quan sát, luôn luôn soi vào chính mình, như trong Bát Nhã Tâm Kinh nói “chiếu kiến ngũ uẩn giai không”. Chính là trong cuộc sống hàng ngày, việc đầu tiên mà một người tu hành cần làm là không nhìn lỗi thế gian, không chấp trước lỗi thế gian, mà là tự soi chiếu vào bản thân mình, xem lỗi mình ở đâu và sửa đổi.
Lâu dần sẽ đạt được trình độ “ngũ uẩn giai không” – Khi đó, cuộc sống sẽ có được sự tự tại, như Kinh nói “độ nhất thiết khổ ách”. Hiểu được ý nghĩa của tượng Quan Âm Tự Tại rồi thì chúng ta thờ phụng Ngài sẽ rất có ý nghĩa.