Địa Tạng Vương Bồ Tát decor PT59

2,290,000 

Mã sản phẩm: PT59

Kích thước: 47/10/37cm

Chất liệu: Gốm sứ

start

Đã bán: 1698

KHUYẾN MÃI

 Sản phẩm chất lượng

Giao hàng nhành chóng

Ưu đãi hàng tháng

Mã sản phẩm: PT59

Kích thước: 47/10/37cm

Chất liệu: Gốm sứ

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Địa Tạng Vương Bồ Tát

Ý nghĩa của tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Sứ mệnh của Ngài – Địa Tạng Vương bồ tát là để cứu độ mọi chúng sinh từ trên trời cho tới địa ngục. Bên cạnh ý nghĩa vĩ đại cứu độ hết thảy chúng sanh trong lục giới, tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát còn mang ý nghĩa sâu xa. Đó chính là biểu tượng cho tâm địa của mỗi chúng ta.